Příprava na STK

stk_1

Příprava a zajištění STK a emisní kontroly:

odborně posoudíme technický stav vozidla a provedeme prohlídku před STK
zaměřenou na přezkoušení provozní bezpečnosti vozidla.
Připravíme váš automobil na hladké absolvování technické prohlídky
nebo emisní kontroly.

STK a emisní kontrolu můžeme s Vaším vozem absolvovat místo Vás!

Zajistíme okamžitou nebo následnou opravu závad zjištěných po prohlídce STK.